مدیریت: دانشور

تولید، فروش و خدمات چکشهای هیدرولیکی

آدرس ایمیل: sintashmachine@gmail.com
وب سایت: www.sintash.com
تلفن: 0413-6301271-6
نمابر 0413-6301279
آدرس دفتر مرکزی: آذربایجان شرقی، تبریز، 3 کیلومتر مانده به پلیس راه میانه، جنب کارخانه روند
آذربایجان شرقی، تبریز، 3 کیلومتر مانده به پلیس راه میانه، جنب کارخانه روند
0413-6301271-6