شاهزاده قاسم استرک کاشان

شاهزاده قاسم استرک کاشان

نوع سنگ: تراورتن

موقعیت: 215 کیلومتری شمال غربی اصفهان

بهرهبردار: مرتضی آقا احمدی

آدرس بهرهبردار: محلات، قطب صنعتی صدریه، سنگبری ورونا

تلفن: 0863228882
تلفن همراه: 09181663354
0863228882