شاهزیدی صنایع سنگ

شاهزیدی صنایع سنگ

مدیریت: شاهزیدی

اســتخراج کوپ تراورتن طــرق (کرم، بژ،

دودی) تولید و فرآوری اسلب، استریپ، تایل

 

 

 

 

 

 

آدرس ایمیل: shahzeydi.stone@gmail.com
تلفن: 031-34500592
نمابر 031-34500611
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان کاوه، سه راه ملک شهر، خیابان گلستان، مجتمع تجاری کیمیا، طبقه 2، واحد 8
آدرس معدن: اصفهــان، 25 کیلومتر جاده نطنز، طرق رود، باغستان بالا، معدن سنگ تراورتن شاهزیدی
تلفن همراه: 3003451 -0913 (مجتبی شاهزیدی)
اصفهان، خیابان کاوه، سه راه ملک شهر، خیابان گلستان، مجتمع تجاری کیمیا، طبقه 2، واحد 8