مدیریت: شاهسوند

عرضه کننده: مرمریت نی ریز

تلفن: 051-36576896
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، جاده سنتو، روبروی پلیس راه امام‌ هادی، جنب بانک کشاورزی
تلفن همراه: 0915-1126097 , 0917-1329246
مشــهد، جاده سنتو، روبروی پلیس راه امام‌ هادی، جنب بانک کشاورزی
051-36576896