مدیریت: عبدالغفار اسماعیل زهی

تولیدکننده: گرانیت سفید بوگ و گرانیت قرمز شهداد

 

آدرس ایمیل: info@shakerstone.com
وب سایت: www.shakerstone.com
تلفن: 3311340 -0543 : 3331139 -0543
نمابر 3311399 -0543
آدرس کارخانه: زاهدان، شهرک صنعتی کامبوزیا، بلوار توحید، توحید 3
آدرس معدن: آدرس معدن گرانیت ســفید بوگ: زاهدان، کیلومتر 58 جاده میرجاوه * آدرس معدن گرانیت قرمز شهداد: کرمان، کیلومتر 150 جاده شهداد
تلفن همراه: 1432725 -0915 : 1900129 -0915
3311340 -0543 : 3331139 -0543