شایان مجتمع سنگ

شایان مجتمع سنگ

مدیریت: حاجهاشمی

تولیدکننده: تراورتن عباسآباد، شکلاتی و تنه درختی

آدرس ایمیل: sheydari444@yahoo.com
نمابر 031-33800680
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، بین خیابان 18و 20
تلفن همراه: 0515157 -0912
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، بین خیابان 18و 20