شرکت تعاونی ســنگبری ارمغان هشت بهشت

شرکت تعاونی ســنگبری ارمغان  هشت بهشت

مدیریت: عباس جدیدی

تولیدکننده: فرآوری سنگ تراورتن

آدرس ایمیل: abbas.jadidi50@gmail.com
تلفن: 086-43263593
نمابر 086-43263594
آدرس دفتر مرکزی: محلات، جاده آبگرم، شهرک صنعتی شهید حبیبی، سنگبری هشت بهشت
تلفن همراه: 1663590 -0918(عباس جدیدی) و 1659351-0918(سعید جدیدی)
محلات، جاده آبگرم، شهرک صنعتی شهید حبیبی، سنگبری هشت بهشت
086-43263593