شرکت سنگ بیستون

شرکت سنگ بیستون

مدیریت: مانی فر

تولیدکننده: سنگ تزئینی و ساختمانی

آدرس ایمیل: manifar@gmail.com
تلفن: 021-56235830-35
نمابر 021-56235834
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ 3، پلاک 2
تلفن همراه: 0912-1104270
تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ 3، پلاک 2
021-56235830-35