استان خراسان رضوی

موقعيت: 26 كيلومتری جنوب سبزوار

نوع سنگ: مرمر ليمویی

بهرهبردار: شركت پارس هستی آسيا

تلفن: 021-26154024
تلفن همراه: 0912-3344638 : (فرشاد علی‌آبادی)
021-26154024