مدیریت: امیر یوسفی

تولیدکننده: تراورتن سفید، کرم و شکلاتی

 

 

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34 فرعی
تلفن همراه: 0913-2175250 , 0913-2173328
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34 فرعی
0913-2175250 , 0913-2173328