شهاب سنگ لرستان

 شهاب سنگ لرستان

مدیریت: قنبری

تولیــد و صادرات ســنگ‌های ســاختمانی

(تراورتن محلات، مرمریت گوهره خرم‌آباد)

تولید شمش و اجرای ابزارهای مختلف

 

 

تلفن: 066-33434860-61
نمابر 021-88566478 , 021-88566491
آدرس دفتر مرکزی: تهران، ســعادت‌آباد، خیابان 37، پلاک 24
آدرس معدن: آدرس ســنگبری: خرم‌آباد، کمربنــدی شهرسنگ / آدرس معدن گوهره: جاده کوهدشت، معدن میرزاوند
تلفن همراه: 0912-4760367 , 0916-3671971
تهران، ســعادت‌آباد، خیابان 37، پلاک 24
066-33434860-61