شهرزاد صنایع سنگ

شهرزاد صنایع سنگ

مدیریت: ابطحی

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن

 

تلفن: 031-33800638
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
تلفن همراه: 0913-3282367
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
031-33800638