شهرساز سنگبری

شهرساز سنگبری

مدیریت: رضا مختاری

تولیدکننده: انواع سنگها ی ساختمانی

تلفن: 021-55212298 , 021-55203612 , 021-55209169
نمابر 021-55212297
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرسنگ، انتهای خیابان دوم (گل رز)، پلاک40
تلفن همراه: 0912-1122590 , 0912-5716303 و 1711371-0912(حامد مختاری)
تهران، شهرسنگ، انتهای خیابان دوم (گل رز)، پلاک40
021-55212298 , 021-55203612 , 021-55209169