شهرساز گرانیت

شهرساز گرانیت

مدیریت: مختاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(صادراتی و تزئینی)

آدرس ایمیل: shahrsazgranite@yahoo.com
تلفن: 021-56223399 , 021-56224508
نمابر 021-56223339
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهــران - قم، بعد از فرودگاه امام، خروجی دوم، مقابل شــهرک صنعتی شمس‌آباد، انتهای کوچه سنگبریها، پلاک 48
اتوبان تهــران - قم، بعد از فرودگاه امام، خروجی دوم، مقابل شــهرک صنعتی شمس‌آباد، انتهای کوچه سنگبریها، پلاک 48
021-56223399 , 021-56224508