موقعيت: 145 كيلومتری شمال شرق بيجار

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: شركت معدنی مهرآجين

آدرس بهرهبردار: تهران، ميدان ونک، خيابان وليعصر، روبروی شيرخوارگاه آمنه، كوچه ليدا، پلاک 10

تلفن: 021-88600922 * 021-88881338 * 021-88880147
021-88600922 * 021-88881338 * 021-88880147