شید استون

شید استون

مدیریت: خوشگرد

اجرای کانترهای سنگی

instagram: shadestoneco

وب سایت: www.shadestoneco.com
تلفن: 021-56233861-2
نمابر 021-56234054
آدرس دفتر مرکزی: شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 12،پلاک 8
شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 12،پلاک 8
021-56233861-2