شیراز سنگ برادران جهانی

شیراز سنگ برادران جهانی

مدیریت: جهانی

بورس انواع سنگهای تراورتن، مرمریت و

تلفن: 026-34806212 : 026-34807844
آدرس دفتر مرکزی: کرج، بازار سنگ حصارک، ردیف اول، قطعه 6
تلفن همراه: 0912-6281488 : 0912-6159420
کرج، بازار سنگ حصارک، ردیف اول، قطعه 6
026-34806212 : 026-34807844