مدیریت: سعادت

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

 

آدرس ایمیل: shirin_factory@yahoo.com
تلفن: 021-56232582
نمابر 021-56230582
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5، پلاک 6
تلفن همراه: 0912-1943644
تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5، پلاک 6
021-56232582