مدیریت: مستاجران

تولیدکننده: انواع سنگ‌های تراورتن سفید و رنگی

 

 

 

 

تلفن: 031-33802269
نمابر 031-33804506
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، جنب کارخانه آرد انوشیروان
تلفن همراه: 1181784 -0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، جنب کارخانه آرد انوشیروان
031-33802269