صاحبکار گروه معادن سنگ

صاحبکار گروه معادن سنگ

 مدیریت: صاحبکار

تولیدکننده: تنها سنگ گرانیت فیروزهای

خاورمیانه

آدرس ایمیل: sahebkar.stone@gmail.com
وب سایت: www.sahebkarstone.com
تلفن: 051-38470086-87
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، خیابان احمدآباد، خیابان رضا، نبش رضا 13
تلفن همراه: 0915-1163910
مشهد، خیابان احمدآباد، خیابان رضا، نبش رضا 13
051-38470086-87