صادرات بزرگ سنگ نیریز

صادرات بزرگ سنگ نیریز

مدیریت: عباس شاهسون

تولیدکننده: نیریز و تراورتنهای دره گز

تلفن: 36650068 -051
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده قوچان (سنتو) روبروی پلیس راه امام‌هادی، نبش آزادی 99، جنب بانک تجارت
آدرس کارخانه: فــارس، نیریز، شــهرک صنعتی ســنگ، فاز یک، شرکت سنگبری نگار
آدرس معدن: آدرس معدن تراورتن دره شاهان: مشهد، دره گز، جاده آبگرم
تلفن همراه: 0917-1304600 , 0915-8704600
مشهد، جاده قوچان (سنتو) روبروی پلیس راه امام‌هادی، نبش آزادی 99، جنب بانک تجارت
36650068 -051