مدیریت: محمدعلی صالحان

تلفن: 086-43236020-21
نمابر 086-43236022
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شهرک صنعتی ارقده، نبش میدان نسترن
تلفن همراه: 0912-7694206 , 0918-3660406
محلات، شهرک صنعتی ارقده، نبش میدان نسترن
086-43236020-21