مدیریت: صالحی

تولیدکننده: سنگهای تراورتن، گرانیت، مرمریت

 

تلفن: 04133281140
آدرس دفتر مرکزی: آذربایجان شــرقی، تبریــز، بالاتر از پلیــس راه تبریز- میانه، اول جاده پیســت اسکی سهند
تلفن همراه: 0914-1146007
آذربایجان شــرقی، تبریــز، بالاتر از پلیــس راه تبریز- میانه، اول جاده پیســت اسکی سهند
04133281140