صالح صنایع مرمریت

صالح صنایع مرمریت

مدیریت: حاجهاشمی

تولیدکننده: انواع مرمریت و تراورتن

تلفن: 031-33804325
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، جــاده تهران، شــهرک صنعتی محمودآباد، انتهای فرعی 26
تلفن همراه: 2131929 -0913
اصفهان، جــاده تهران، شــهرک صنعتی محمودآباد، انتهای فرعی 26
031-33804325