صبا برش لای بید

صبا برش لای بید

مدیریت: توکلی

تولیدکننـده: انــواع سنگ‌های تزئینی (کریستال و چینی لای بید)

 

 

 

نمابر 031-33800392-3
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
تلفن همراه: 0913-3261325 , 0913-1124582
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
0913-3261325 , 0913-1124582