صبا سنگ پارسا

صبا سنگ پارسا

 مدیریت: مهرداد علی مددیان

صادرات و تولید ســنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: info@sabastone.com / sabastoneco@yahoo.com
وب سایت: www.sabastone.com
تلفن: 021-56232367-8
نمابر 021-56232369
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 4، پلاک6
تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 4، پلاک6
021-56232367-8