مدیریت: مهندس عباس مرادمهر

توزیع‌کننده: تراورتن، گرانیت، مرمریت، گوهره

تلفن: 33882034 -021
آدرس دفتر مرکزی: خیابان فدائیان اسلام، بازار بزرگ فاطمیه، پلاک 182 و 227
تلفن همراه: 3138905 -0912
خیابان فدائیان اسلام، بازار بزرگ فاطمیه، پلاک 182 و 227
33882034 -021