مدیریت: عمو تقی

تولیدکننده: مرمریت و تراورتن

 

 

 

تلفن: 031-33801947
نمابر 031-33803955
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24
031-33801947