صحرا نورد محلات

صحرا نورد محلات

مدیریت: صحرانورد

تولیدکننــده: تهیه و تولید انواع ســنگهای

تراورتــن آتشــکوه، دره بخاری، شــکلاتی

(کوپ، بریده و شمش)

آدرس ایمیل: stonesahra.mahallat@yahoo.com
نمابر 086-43230450
آدرس دفتر مرکزی: محــلات، قطب صنعتــی صدریه، صدریه 6
تلفن همراه: 1659396 -0918 (مسعود صحرانورد)
محــلات، قطب صنعتــی صدریه، صدریه 6