مدیریت: آهمند

تولیدکننده: انواع تراورتن، مرمریت و گرانیت

 

آدرس ایمیل: info@sakhrestone.com
وب سایت: www.sakhrestone.com
تلفن: 051-36583008
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، بلوار آزادی، شــهر سنگ، آزادی 111، جراح 2، قطعه دوم سمت راست
تلفن همراه: 0915-1102822 , 0915-1152822
مشــهد، بلوار آزادی، شــهر سنگ، آزادی 111، جراح 2، قطعه دوم سمت راست
051-36583008