مدیریت: وطن خواه

تولیدکننده: تراورتن عباس‌آباد

 

 

 

 

تلفن: 031-33802553
نمابر 031-33808573
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان18 (آرد)
تلفن همراه: 0913-2089808
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان18 (آرد)
031-33802553