مدیریت: سید مصطفی موسوی

تولیدکننده: انواع سنگهای مرمریت (مرمریت چهرک، آباده، دهبید، تراورتن شکلاتی یزد)

تلفن: 0353-7203113-16 , 035-32634768
نمابر 0353-7203117 , 035-32634767
آدرس دفتر مرکزی: یزد، میدان صنعت، بلوار دهقان منشادی، جنب انبار تعاونی13 / یزد، تفت، شهرک صنعتی سفیدکوه
تلفن همراه: 0913-1530517 , 0913-1519124 , 0913-2592117
یزد، میدان صنعت، بلوار دهقان منشادی، جنب انبار تعاونی13 / یزد، تفت، شهرک صنعتی سفیدکوه
0353-7203113-16 , 035-32634768