مدیریت: امیرخانی

تولیدکننده: انواع سنگ مرمریت هرسین

 

 

 

تلفن: 031-33802404
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18 (آرد)
تلفن همراه: 1177566 -0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18 (آرد)
031-33802404