مدیریت: حسین سروش

آدرس ایمیل: sadrastone@yahoo.com
تلفن: 086-43236220 و 43236217-086
نمابر 086-43236219
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، روبروی معــدن حاجی‌آباد، نبش خیابان گلایول غربی آدرس دفتر: محلات، بلوار شهید بهشتی، ساختمان عرفان
تلفن همراه: 0918-8650789
محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، روبروی معــدن حاجی‌آباد، نبش خیابان گلایول غربی آدرس دفتر: محلات، بلوار شهید بهشتی، ساختمان عرفان
086-43236220 و 43236217-086