مدیریت: اتابکی

توزیع کننده: مرمریت هرسین

آدرس ایمیل: afshin stones@gmail.com
تلفن: 56901238 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد، فاز توسعه، انتهای بلوار بهارستان، نبش شقایق 4
تلفن همراه: 0912-4000215
تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد، فاز توسعه، انتهای بلوار بهارستان، نبش شقایق 4
56901238 -021