صدف صنایع سنگ

صدف صنایع سنگ

مدیریت: حمید لرپری زنگنه

تولیدکننده: تراورتن (حاجیآباد، قهوهای کاشــان) و مرمریــت (آبــاده، اطلس کرم، صورتی)

آدرس ایمیل: info@sadafstone.com
وب سایت: www.sadafstone.com
تلفن: 031 -33800056 , 031-33800269 , 031-3382148
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، سنگبری صدف
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، سنگبری صدف
031 -33800056 , 031-33800269 , 031-3382148