صدف نمای اصفهان

صدف نمای اصفهان

هیات مدیره: دادگستر

مدیرعامل: زهرا شعفی

تولیدکننده: انواع سنگ‌های مرمریت، تراورتن

 

آدرس دفتر مرکزی: اصفهـان، شهرک صنعتی دهق , اصفهان، شهرک صنعتی علویچه
اصفهـان، شهرک صنعتی دهق , اصفهان، شهرک صنعتی علویچه