مدیریت: حاج محمد قاسمی فر

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(تراورتن)

 

تلفن: 086-43223238
نمابر 086-43225448
آدرس کارخانه: محــلات، میــدان امام خمینی، قطب صنعتی صدریه، صدریه 2 آدرس کارخانه 2 : محــلات، نیم‌ور، قطب صنعتی شهید بابایی، سنگبری پارسیان آدرس معــدن: عباس‌آباد، دره بخــاری، همدان، خورهه
تلفن همراه: 0912-8859033 , 0918-3691937
محــلات، میــدان امام خمینی، قطب صنعتی صدریه، صدریه 2 آدرس کارخانه 2 : محــلات، نیم‌ور، قطب صنعتی شهید بابایی، سنگبری پارسیان آدرس معــدن: عباس‌آباد، دره بخــاری، همدان، خورهه
086-43223238