مدیریت: حاجی‌آبادی

تولیدکننده: سنگ دیاموند، لاشتر، ورونا، الیویا، بولگاری

آدرس ایمیل: info@sadafkooh.com
وب سایت: www.sadafkooh.com
تلفن: 3 -34597041 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان فلاطوری، مجتمع پاسارگاد، طبقه 2
آدرس کارخانه: اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 44، صنایع سنگ پارس ماربل تلفن: 5-33808203-031
تلفن همراه: 4004571 -0912 : 4033933 -0913
اصفهان، خیابان فلاطوری، مجتمع پاسارگاد، طبقه 2
3 -34597041 -031