مدیریت: آغار

تولیدکننده: انواع ســنگ تراورتن، خرمآباد،

گرانیت مروارید، نما، پله، گیوتین

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده ســنتو، سه راه دانش (آزادی 111)، جراح 8، وسط مجتمع
تلفن همراه: 0915-5151836 , 0915-6151836
مشهد، جاده ســنتو، سه راه دانش (آزادی 111)، جراح 8، وسط مجتمع
0915-5151836 , 0915-6151836