مدیریت: اکبر عباسی

تولیــد و فرآوری ســنگ ای ساختمانی،

تزئینی و صادراتی

تلفن: 086-43236026
نمابر 086-43236025
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، خیابان نسترن شرقی 6
تلفن همراه: 0918-1663624
محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، خیابان نسترن شرقی 6
086-43236026