مدیریت: حسن غلامی

تولیدکننده: تراورتن

وب سایت: www.sadaf-stone.ir
تلفن: 031-42522344
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، رضوانشهر، شهرک صنعتی، سی متری دوم
تلفن همراه: 0913-3334721 , 0913-1315434 و 2307153-0913
اصفهان، رضوانشهر، شهرک صنعتی، سی متری دوم