مدیریت: مهدی افشاری

تولیدکننده: گرانیت سبز کاهویی قزوین و

قم

آدرس ایمیل: info@safastone.ir
وب سایت: www.safastone.ir
تلفن: 025-33440067-8
نمابر 025-33440169
آدرس دفتر مرکزی: قم، کیلومتر 5 جاده قدیم کاشان
تلفن همراه: 0912-2530472
قم، کیلومتر 5 جاده قدیم کاشان
025-33440067-8