صلصالی مجتمع معادن و کارخانجات

صلصالی مجتمع معادن و کارخانجات

مدیریت: صلصالی

تولیدکننده: انواع سنگهای گرانیت، مرمریت، تراورتن، مرمر

آدرس ایمیل: info@salsalimarble.com
وب سایت: www.salsalimarble.com
تلفن: 9 -88881448 -021
نمابر 88662899 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهــران: خیابان جردن، خیابان طاهری، پلاک 23، طبقه 3
آدرس کارخانه: آدرس کارخانه 1: اصفهان، شهرک صنعتی دولت‌آباد، خیابان شمس تبریزی، مجتمع فرآوری صلصال سنگ سپاهان تلفن: 9-45836707-031 نمابر: 45836710-031 * آدرس کارخانه 2: اصفهان، شهرک صنعتی دولت‌آباد، خیابان شمس تبریزی، برش سنگ ایران تلفن: 45836001-031
تلفن همراه: 1113142 -0913
تهــران: خیابان جردن، خیابان طاهری، پلاک 23، طبقه 3
9 -88881448 -021