صنایع ایلیاکو

صنایع ایلیاکو

کارشناس فروش: عباس فروزنده

فروشنده: ماشینآلات برش سنگ و سرامیکپ

وب سایت: www.ilyaco.co
تلفن: 021-33773348
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، بعد از آزادگان، روبروی خیابان سرگرد محمدی، پلاک 572
تلفن همراه: 0912-5587920
تهران، خیابان فدائیان اسلام، بعد از آزادگان، روبروی خیابان سرگرد محمدی، پلاک 572
021-33773348