صنایع تبدیلی سنگ امام رضا (ع)

صنایع تبدیلی سنگ امام رضا (ع)

مدیریت: مهران اکبری

تولیدکننده: تراورتن محلات

آدرس دفتر مرکزی: محلات، نخجیروان، قطب صنعتی شـهید حبیبـی، انتهای فرعی سوم، دست چپ
تلفن همراه: 0918-1659471
محلات، نخجیروان، قطب صنعتی شـهید حبیبـی، انتهای فرعی سوم، دست چپ
0918-1659471