صنایع سنگ آذرداش

صنایع سنگ آذرداش

مدیریت: قاهری

تولیدات: تراورتن آذرشهر و بوکان

تلفن: 021-77092769
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان رسالت، انتهای خیابان نیرو دریایی، بازار سنگ 55، پلاک 40
تلفن همراه: 0912-6303544 : 0912-5012702
تهران، میدان رسالت، انتهای خیابان نیرو دریایی، بازار سنگ 55، پلاک 40
021-77092769