صنایع سنگ آروین

صنایع سنگ آروین

مدیریت: حیدر پاکنژاد

بزرگترین واحد فرآوری سنگهای گرانیت داخلی و وارداتی

تولیدکننده: گرانیت

آدرس ایمیل: sales@arvingranite.com
وب سایت: www.arvingranite.ir
تلفن: 021-84112008
نمابر 021-88663099
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، پلاک 25 کدپستی 1994618511
تهران، میدان ونک، خیابان ونک، پلاک 25 کدپستی 1994618511
021-84112008