صنایع سنگ آوازه

صنایع سنگ آوازه

مدیریت: رضا آوازه

تولیدکننــده سنگ‌های پلیمری(سمنت پلاست) انواع ستون وسرستون در سایز‌های مختلف، نقش برجسته و سنگ‌های بادبر

 

 

تلفن: ۵۶۲۴۱۱۹۴ -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران شهرک صنعتی شمس‌آباد، گلبن ۱۱ پلاک۱۷
تلفن همراه: 0912-1952655
تهران شهرک صنعتی شمس‌آباد، گلبن ۱۱ پلاک۱۷
۵۶۲۴۱۱۹۴ -021