صنایع سنگ اطلس

صنایع سنگ اطلس

مدیریت: ضرغام فرهنگ

توزیع کننده: سنگهای ساختمانی تراورتن عباسآباد و حاجیآباد، مرمریت

تلفن: 026-34807949
آدرس دفتر مرکزی: کرج، جنب پل هوایی حصارک، بازار سنگ، قطعه 2
تلفن همراه: 0912-1692326 : 0912-8866311
کرج، جنب پل هوایی حصارک، بازار سنگ، قطعه 2
026-34807949